Trang chủ
Giới Thiệu
Hàng Thanh Lý
Thủ tục
Lãi Suất
Nội Quy
Liên hệ
Video - Tin tức
NỘI QUY DNTN TM & DV CẦM ĐỒ HÙNG DŨNG
Điều 1 : Quý khách cầm đồ tại DNTN TM & DV CẦM ĐỒ HÙNG DŨNG vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân ( CMND ) để làm hợp đồng cầm đồ. Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ Quý khách hàng có thể dùng CMND để làm lại hợp đồng hoặc lấy đồ ( Không giải quyết trường hợp không có CMND ).

Điều 2 : Thời hạn quy định nhận cầm đồ là 15 ngày, Quý khách đóng lãi một lần rồi gia hạn tiếp. ( không bắt buộc Quý khách phải chuộc đồ hoặc trả tiền bớt )

Điều 3 : Quá 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn ghi trong hợp đồng hoặc thời hạn đã được gia hạn thêm mà khách hàng không đóng lãi, CẦM ĐỒ HÙNG DŨNG sẽ được toàn quyền bán hàng hóa, tài sản cầm cố của quý khách hàng để thu hồi vốn. Mọi thắc mắc khiếu nại của quý khách hàng sẽ không được giải quyết. Trong trường hợp quý khách hàng liên hệ đến chúng tôi sẽ được gia hạn thêm 02 - 05 ngày .

Điều 4 : Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hợp đồng cầm đồ Quý khách hàng phải thông báo ngay cho CẦM ĐỒ HÙNG DŨNG để được giữ gìn cẩn thận hàng hóa, đề phòng trường hợp người khác lượm được hợp đồng cầm đồ của Quý khách hàng đến CẦM ĐỒ HÙNG DŨNG lấy hàng hóa cầm đồ của quý khách hàng. Nếu Qúy khách hàng không thông báo mất hợp đồng cầm đồ mà có người khác đến đưa hợp đồng cầm đồ của Quý khách hàng lấy hàng hóa cầm đồ thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 5 : Chúng tôi làm việc từ 8h00 AM đến 19h00 PM hàng ngày, trừ ngày Lễ. Chúng tôi sẽ không giao dịch với Qúy khách hàng ngoài thời gian trên.
Hỗ trợ trực tuyến